Αιμάτωμα ρινικού διαφράγματος

Πρόκειται για την ανάπτυξη αιματώματος μεταξύ του περιχονδρίου του διαφράγματος και του χόνδρου διαταράσσοντας την αιμάτωση του τελευταίου.
Κυρίαρχα, αποτελεί επιπλοκή από τραυματισμό της περιοχής, ή είναι απότοκο χειρουργείου στο διάφραγμα.
Η διάγνωση τίθεται με το ιστορικό και την κλινική εξέταση, ενώ η συμπτωματολογία περιλαμβάνει έντονο πόνο, ρινική απόφραξη, οίδημα/εκχύμωση άνω χείλους.
Η αντιμετώπιση συνίσταται στην άμεση παροχέτευση του αιματώματος μετά από σχάση του στο ιατρείο ή και στο χειρουργείο. Αν καθυστερήσει η παροχέτευση, οι επιπλοκές θα είναι καταστροφικές για το διάφραγμα, η νέκρωση του οποίου προκαλεί εφιππιοειδή μύτη, διάτρηση διαφράγματος, έως και θρομβοφλεβίτιδα σηραγγώδους κόλπου, μια βαριά ενδοκρανιακή λοίμωξη με συνήθως θανατηφόρα κατάληξη!
nose_bleed_simple