Καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος θέσης

Αποτελεί δυσλειτουργία του λαβυρίνθου, μηχανικής αιτιολογίας (ωτόλιθοι), σύντομης διάρκειας μερικών δευτερολέπτων, που εκλύεται σε ορισμένες κινήσεις της κεφαλής.
Διαγνωστικά, η δοκιμασία Dix – Hallpike (αλληλουχία συγκεκριμένων κινήσεων της κεφαλής στο χώρο) είναι θετική ενώ η ακοή είναι παντελώς ανεπηρέαστη.
Θεραπευτικά,ο στόχος είναι η άρση της μηχανικής αιτίας που τον προκαλεί, η τοποθέτηση δηλαδή των ωτολίθων σε χώρο όπου δεν ερεθίζουν το λαβύρινθο. Αυτό γίνεται με τους χειρισμούς Epley ή Semont, η επιτυχία των οποίων φτάνει και το 70% μετά από μια συνεδρία και προσεγγίζει το 100% μετά από επαναλαμβανόμενους χειρισμούς.