Κύστη θυρεογλωσσικού πόρου

Παρουσιάζεται ως ομαλή και κινητή διόγκωση της μέσης γραμμής στην πρόσθια τραχηλική χώρα. ‘Οπως και οι βραγχιακές κύστεις, συχνά είναι ασυμπτωματική και εμφανίζεται κατά τη διάρκεια φλεγμονής στα πλαίσια λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού.
Επιδημιολογικά, αποτελεί το 1/3 όλων των συγγενών τραχηλικών διογκώσεων και μπορεί να εμφανιστεί οποτεδήποτε στη ζωή του ασθενούς.
Εμβρυολογικά, οφείλεται στην παραμονή κυστικού υπολείμματος του θυρεογλωσσικού πόρου.

Διαγιγνώσκεται με την κλινική εξέταση, παθογνωμονικό δε σημείο της διάγνωσης αποτελεί η κάθετη κίνηση (πάνω-κάτω) κατά την κατάποση και την βγάλσιμο της γλώσσας από το στόμα.

Η φλεγμονή της κύστης αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά, ενώ οριστική λύση στο πρόβλημα δίνει η Σιστράνκειος επέμβαση (Sistrunk operation), πριν από την οποία πρέπει να διενεργηθεί θυρεοειδικός απεικονιστικός έλεγχος (υπερηχογράφημα), ενώ η κύστη αποστέλλεται για ιστολογική εξέταση προς αποκλεισμό θυρεοειδικού καρκινώματος (1-4%)!

thyroid_cyst3 thyroid_cyst2 thyroid_cyst