Λαρυγγίτιδα

Ο όρος αυτός δεν αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη νόσο αλλά στη φλεγμονή του λάρυγγα, προερχόμενη από μια πλειάδα αιτίων.

Οι συνηθέστερες από αυτές είναι:

  • Λοίμωξη (συνηθέστερα ιογενής ή σπάνια και βακτηριακή)
  • Κατάχρηση φωνής
  • Εισπνοή ερεθιστικών ουσιών (π.χ. καπνός)
  • Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
  • Αλλεργίες
  • Ρινοκολπίτιδες
  • Έμετοι
  • Εισρόφηση
  • Συστηματικά νοσήματα (ρευματοειδής αρθρίτιδα κτλ)
highlighted larynx

Η αντιμετώπιση συνίσταται σε «ξεκούραση» του οργάνου (βλ. αφωνία), καλή ενυδάτωση, λογοθεραπεία και αντιμετώπιση πιθανής υποκείμενης νόσου.

Ενίοτε και ειδικότερα όταν υπάρχει ιστορικό καπνίσματος κρίνεται επιβεβλημένη η λήψη βιοψιών από ύποπτες περιοχές για τον αποκλεισμό κακοήθειας.