Περιαμυγδαλικό απόστημα

Πρόκειται για τη συλλογή πύου σε αποστηματική κοιλότητα η οποία σχηματίζεται στην περιοχή του άνω πόλου της παρίσθμιας αμυγδαλής.

Ο ασθενής συνήθως αναφέρει ένα πρόδρομο στάδιο ήπιας φαρυγγαλγίας ή και οξείας αμυγδαλίτιδας (συχνά ατελώς θεραπευθείσας λόγω ανεπαρκούς δοσολογίας ή ακατάλληλου αντιβιοτικού όπως η κλαριθρομυκίνη) και προσέρχεται με έντονη φαρυγγαλγία, δυσκαταποσία και σιελόρροια. Η χροιά της φωνής συχνά μεταβάλλεται και προσομοιάζεται ως “hot potato voice”, δηλαδή σαν να μιλάει κάποιος έχοντας μια καυτή πατάτα στο στόμα του. Ενίοτε συνυπάρχει και τρισμός, αδυναμία δηλαδή διάνοιξης του στόματος οφειλόμενη στην αντιδραστική σύσπαση των μασητήριων μυών! Η τραχηλική λεμφαδενίτιδα είναι συχνή, όπως βέβαια και ο πυρετός.

Η διάγνωση τίθεται από το ιστορικό και την κλινική εξέταση, επιβεβαιώνεται δε από το υγρό που θα αναρροφηθεί ή παροχετευθεί στην αναρρόφηση ή διάνοιξη του αποστήματος αντίστοιχα.

Η θεραπεία, εκτός από την ορθή αντιβιοτική αγωγή (ενδοφλέβια ή ενδομυϊκά ή από το στόμα), συνίσταται σε παροχέτευση ή αναρρόφηση του αποστήματος, οι οποίες πιθανότατα πρέπει να εκτελεστούν 2-3 φορές μέχρι την πλήρη αποθεραπεία. Ενίοτε διενεργείται «εν θερμώ» αμυγδαλεκτομή, ιδιαίτερα στις μικρότερες ηλικίες.

apostima1 apostima2