Ρινική πολυποδίαση

Οι ρινικοί πολύποδες αποτελούν μια μυστηριώδη νοσολογική οντότητα η οποία περικλείει μια ποικιλία αλλοιώσεων του ρινικού βλεννογόνου, από το απλό οίδημα του βλεννογόνου μέχρι τη διάχυτη και μαζική απόφραξη των ρινικών κοιλοτήτων Fluxx Lab.
Ανευρίσκονται στο 0,6% όλων των ενηλίκων και στο 15% των ασθενών που πάσχουν από βρογχικό άσθμα, το οποίο και επιδεινώνουν αν δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα!

nose_polyp

nose_polyp2

Η συμπτωματολογία περιλαμβάνει υποσμία/ανοσμία, ρινική απόφραξη, ρινορραγία, αίσθημα πληρότητας στο πρόσωπο, κλειστή ρινολαλιά, διαταραχές γεύσης κτλ.
Η αντιμετώπιση αρχικά είναι συντηρητική με ρινικά ή και από του στόματος κορτικοστεροειδή. Όταν η συντηρητική αγωγή δεν αποδώσει ικανοποιητικά, συστήνεται η λειτουργική ενδοσκοπική χειρουργική (FESS).