Ρινικό κάταγμα

Συχνά συμβαίνει σε αθλοπαιδιές, πτώσεις και διαπληκτισμούς.
Η συμπτωματολογία περιλαμβάνει την παρεκτόπιση της μύτης από τη μέση γραμμή, το οίδημα, τη ρινορραγία, τον κριγμό (τρίξιμο στη μετατόπιση) του ρινικού σκελετού, το οίδημα και το άλγος της περιοχής.
Μετά τη διάγνωση και την καταγραφή πιθανών άλλων κακώσεων στο κρανίο και την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, ξεκινά η επίσχεση της ρινορραγίας.
fracture

Η απλή ακτινογραφία είναι απαραίτητη; Η απάντηση είναι όχι, εκτός αν είναι χρήσιμη για ιατρονομικούς λόγους, και αυτό γιατί η διάγνωση του κατάγματος τίθεται κλινικά ενώ η ακτινογραφία μπορεί να δώσει έως και 66% ψευδώς θετικό πόρισμα για κάταγμα!
Κατόπιν, και εφόσον δεν έχει παρέλθει διάστημα 2 ημερών, επιχειρείται ανάταξη του κατάγματος στο ιατρείο υπό τοπική αναισθησία. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, ο ασθενής οδηγείται στο χειρουργείο (άμεσα ή σε απώτερο χρόνο) για ανάταξη υπό γενική αναισθησία.