Χρονία μέση ωτίτιδα και χολοστεάτωμα

Ως χρονία μέση ωτίτιδα ορίζεται η κατάσταση στην οποία υπάρχει μόνιμη παθολογία στο μέσο ους επί εδάφους μόνιμου ελλείμματος ή παθολογίας της τυμπανικής μεμβράνης. Το χολοστεάτωμα εντάσσεται σε αυτόν τον γενικό ορισμό, όπως εντάσσονται και η διάτρηση, η ατελεκτασία της τυμπανικής μεμβράνης , η τυμπανοσκλήρυνση, η συμφυτική ωτίτιδα.

Στην αιτιοπαθογένεια της χρονίας ωτίτιδας περιλαμβάνονται:

  • Δυσλειτουργία της ευσταχιανούς σάλπιγγας (υπερτροφία αδενοειδών, ρινοκολπίτιδα, παθολογία ρινοφάρυγγα)
  • Συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του σπλαχνικού κρανίου (υπερωιοσχιστία, σύνδρομο Down)
  • Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση!
  • Έκθεση σε καπνό
  • Έλλειψη μητρικού θηλασμού
  • Χαμηλό οικονομικό/κοινωνικό επίπεδο
  • Ανοσοανεπάρκειες
  • Δυσκινησία κροσσών (σύνδρομο Kartagener κτλ)
  • Γενετική προδιάθεση

Ειδικά στο χολοστεάτωμα (συγγενές ή επίκτητο), ανευρίσκονται στοιχεία δέρματος εκεί που δεν οφείλουν να βρίσκονται, στο μέσο ους δηλαδή, με αποτέλεσμα τη φλεγμονή της περιοχής και την καταστροφή των γειτονικών οστικών και μη δομών. Οι επιπλοκές του οφείλονται σε αυτήν του την αργή αλλά καταστροφική επέκταση και περιλαμβάνουν την ωτόρροια, τη βαρηκοΐα, την καταστροφή των οσταρίων και της τυμπανικής μεμβράνης, τη λαβυρινθίτιδα με συνοδό κώφωση και ίλιγγο, την παράλυση του προσώπου, τη μαστοειδίτιδα, τη μηνιγγίτιδα και τα αποστήματα εντός ή εκτός του κρανίου!

Διάγνωση

Η διάγνωση της χρονίας ωτίτιδας και του χολοστεατώματος βασίζεται στο ιστορικό και την κλινική εξέταση.

Αντιμετώπιση

Οριστική λύση στο πρόβλημα αποτελεί η χειρουργική επέμβαση (τυμπανοπλαστική, μαστοειδεκτομή, αττικοτομή). Ωστόσο, όταν ο ασθενής δεν κρίνεται κατάλληλος προς χειρουργείο, οι συντηρητικές μέθοδοι με τη χρήση ωτικών σταγόνων και τον τοπικό καθαρισμό μπορούν προσωρινά να ανακουφίσουν τα συμπτώματα της οξείας φλεγμονής at  cannaclear.com.