Ωτομύκωση (ή μυκητιασική εξωτερική ωτίτιδα)

Δεν είναι τόσο συχνή όσο η εξωτερική ωτίτιδα από μικροβιακούς παράγοντες και συχνά επισυμβαίνει ως αποτέλεσμα αγωγής για αυτήν.

Φυσιολογικά, μεγάλοι πληθυσμοί μικροβίων και μυκήτων συνυπάρχουν στο δέρμα του έξω ακουστικού πόρου. Όταν ο πληθυσμός των μικροβίων μειωθεί υπάρχει το ενδεχόμενο παθολογικής ανάπτυξης των ανταγωνιστών τους, των μυκήτων.

Η συμπτωματολογία περιλαμβάνει κνησμό, στοιχηματικεσ αμβλύ άλγος, και παχύρρευστη ωτόρροια. Η διάγνωση τίθεται κλινικά με ωτοσκόπηση και η θεραπεία συνίσταται σε ενδελεχή και τακτικό καθαρισμό του πόρου, οξινοποίησή του και τοπική αντιμυκητιασική αγωγή με ταυτόχρονη αποφυγή της εισόδου νερού στον πόρο https://nectarleaf.com/.