Αλλεργική ρινίτιδα

Αποτελεί φλεγμονώδη αντίδραση υπερευαισθησίας του ρινικού βλεννογόνου μετά από έκθεση σε διάφορες ουσίες, τα αλλεργιογόνα.

Σκολίωση ρινικού διαφράγματος

Το ρινικό διάφραγμα αποτελεί οστεοχόνδρινο τμήμα του σκελετού της μύτης, το οποίο βρίσκεται στη μέση γραμμή και χωρίζει τη μύτη σε δεξιά και αριστερή ρινική θαλάμη.

Αιμάτωμα ρινικού διαφράγματος

Πρόκειται για την ανάπτυξη αιματώματος μεταξύ του περιχονδρίου του διαφράγματος και του χόνδρου διαταράσσοντας την αιμάτωση του τελευταίου.

Οξεία ρινοκολπίτιδα

Η οξεία ρινοκολπίτιδα (κοινώς αλλά λανθασμένα: ιγμορίτιδα), περιλαμβάνει μια πλειάδα παθολογικών καταστάσεων στις οποίες υπάρχει φλεγμονή του βλεννογόνου της μύτης και των παραρρίνιων κόλπων.

Ρινορραγία (επίσταξη)

Τα αίτια της ρινορραγίας αφορούν σε τοπικούς παράγοντες (μικροτραυματισμοί, ξηρότητα βλεννογόνου, χρήση τοπικών εκνεφωμάτων, λοίμωξη ανώτερου αναπνευστικού, χειρουργείο της περιοχής, όγκοι) και σε συστηματικούς (αντιπηκτική αγωγή, αιματολογικά νοσήματα, φλεγμονώδεις νόσοι, αγγειακά σύνδρομα κτλ.).

Ρινικό κάταγμα

Αποτελεί το συχνότερο κάταγμα του προσωπικού κρανίου, λόγω της εξέχουσας θέσης και της ελαττωμένης αντοχής του ρινικού σκελετού.

Ρινική πολυποδίαση

Οι ρινικοί πολύποδες αποτελούν μια μυστηριώδη νοσολογική οντότητα η οποία περικλείει μια ποικιλία αλλοιώσεων του ρινικού βλεννογόνου, από απλό οίδημα του βλεννογόνου μέχρι τη διάχυτη και μαζική απόφραξη των ρινικών κοιλοτήτων.